ФОРМА РЕЄСТРАЦІЇ УЧАСНИКІВ НА ФЕСТИВАЛЬ

ЧАСТИНА 1/3 – ДАНІ ПРО УЧАСНИКА

Ім ́я та Прізвище
Номер телефону
Email
Країна
Місто
Автоклуб
Ім ́я та Прізвище штурмана
Кількість учасників
+

ЧАСТИНА 2/3 – ДАНІ ПРО АВТОМОБІЛЬ

Додайте одне фото автомобіля
Країна випуску авто
Марка авто
Модель авто
Рік випуску
Об ́єм мотору
Потужність
Історія автомобіля (дуже рекомендовано)

ЧАСТИНА 3/3 – ВИБІР ПАКЕТУ УЧАСТІ

 
Пакет 1 (виставковий) - 1 особа - 500 грн/ 15 Euro

🔻Участь у виставці
🔻Реєстраційний набір (футболка, номерний знак, стартовий номер)
🔻Участь в історичних перегонах (для авто до 1982 року випуску)
🔻Участь у конкурсі елеганції (для авто до 1992 року випуску)
Пакет 2 (все включено) - 2 особи 9700 грн / 300 Euro (додаткова особа 4350 грн / 150 Euro)

🔻Участь у виставці
🔻Святкова вечеря (2 червня)
🔻Запрошення на командорський бал (3 червня)
🔻Проживання у готелі (2 ночі у двомісному номері)
🔻Участь в історичних перегонах (для авто до 1982 року випуску)
🔻Участь у конкурсі елеганції (для авто до 1992 року випуску)
🔻Реєстраційний набір (футболка, номерний знак, стартовий номер)
Обрати пакет участі
 
FORMULARZ KONTAKTOWY NR 1

CZĘŚĆ 1/3 – INFORMACJE O UCZESTNIKU

Imię i Nazwisko
Telefon
Email
Kraj
Miasto
Autoklub
Imię i Nazwisko nawigatora
Liczba uczestników
+

CZĘŚĆ 2/3 – DANE O SAMOCHODZIE

Dodaj jedno zdjęcie samochodu
Kraj produkcji samochodu
Marka samochodu
Model samochodu
Rok produkcji
Pojemność silnika
Moc
Historia samochodu

CZĘŚĆ 3/3 – WYBÓR PAKIETU UCZESTNICTWA

 
Packiet (tylko wystawa) - 1 osoba - 500 UAH / 15 EURO

🔻Udział w wystawie
🔻Pakiet rejestracyjny (koszulka, rejestracyjna tablica pojazdu, numer startowy)
🔻Uczestnictwo w wyścigach (samochody do 1982 roku modelowego lub ekskluzywne)
🔻Uczestnictwo w konkursie retro elegancji (samochody do 1992 roku modelowego lub ekskluzywne)
Pakiet 2 (all inclusive)2 osoby - 9700 uah/ 300 euro, osoba redakcyjna 4350 uah / 150 euro

🔻Udział w wystawie
🔻Impreza integracyjna (3 czerwca)
🔻2 zaproszenie na bal komandorski (4 czerwca)
🔻Hotelowy pokój standard
🔻Uczestnictwo w konkursie retro elegancji
🔻Uczestnictwo w wyścigach (samochody do 1982 roku modelowego lub ekskluzywne)
🔻Uczestnictwo w konkursie retro elegancji (samochody do 1992 roku modelowego lub ekskluzywne)
🔻Pakiet rejestracyjny (2 koszulce, rejestracyjna tablica pojazdu, numer startowy)
Wybierz pakiet uczestnictwa
 

FORM OF REGISTRATION OF PARTICIPANTS FOR THE FESTIVAL

PART 1/3 – PARTICIPANT INFORMATION

Name and Surname
Phone Number
Email
Country
City
Car club name
Navigators Name and Surname
Number of participants
+

PART 2 – DATA ABOUT THE CAR

Add one photo of the car
Country of manufacture of the car
Vehicle Brand
Vehicle Model
Year of manufacture
Engine Capacity
Engine Power
Car history (highly recommended)

PART 3 – CHOICE OF PARTICIPATION PACKAGE

 

Package 1 (exhibition only) - 1 person - 500 UAH / 15 EURO


🔻Participation in Exhibition
🔻Registration package (1 T-shirt, vehicle registration plate, starting number)
🔻Participation in historical races (cars till 1982 model year or exclusive)
🔻Participation in Retro Elegance Contest (cars till 1992 model year or exclusive)
Package 2 (all inclusive)2 persons - 9700 uah / 300 euro, additional person 4350 uah / 150 euro

🔻Participation in exhibition
🔻Integration dinner (3rd of June)
🔻2 invitations to the commander party (4th of June)
🔻Hotel standard room for 2 nights
🔻Participation in Retro Elegance Contest
🔻Participation in historical races (cars till 1982 model year or exclusive)
🔻Registration package (2 T-shirts, vehicle registration plate, participant’s box)
Choose a participation package
 
KONKURS FOTOGRAFICZNY
„Zatrzymaj chwilę”
W tym roku dziesiąty międzynarodowy festiwal starych samochodów „Leopolis Grand Prix 2022” odbędzie się we Lwowie w dniach 3-5 czerwca.

Miejsce festiwalu: park im B. Chmielnickiego i „Trójkąt Lwowski”, utworzony przez św. D. Witowskiego, pl. I. Franko, ulica Stryiska (część wznosząca się) i ulica Bohaterowie Majdanu. Program festiwalu obejmuje wystawę retro samochodów w parku (od 3 czerwca do 5 czerwca), konkurs elegancji (4 czerwca) oraz wyścig pokazowy „Trójkąt Lwowski” (5 czerwca 2022).

Podczas festiwalu wielu miłośników sztuki fotograficznej fotografuje uczestników i ich samochody swoimi aparatami. W 2019 roku postanowiliśmy ogłosić konkurs na najlepsze zdjęcie dedykowane temu wydarzeniu i wykonane podczas festiwalu.

Chcemy zobaczyć na zdjęciach momenty wyścigu, znajomości zwiedzających z samochodami i motocyklami uczestników, prezentację dawnego sprzętu na konkursie elegancji, reakcje uczestników i widzów na samochody i momenty wyścigu . Akceptujemy zdjęcia, w których obecność samochodu uczestnika festiwalu jest obowiązkowa: niekoniecznie jako element główny, ale jednocześnie dający się dobrze rozpoznać i zidentyfikować.
Konkurs odbędzie się w następujących nominacjach:
A. Panie i samochody
Głównymi elementami kompozycji powinna być kobieta i uczestnik samochodu. Oceniane: kompozycja, emocje, umiejętność przedstawienia tematu. Personel może być zarówno nieruchomy, jak i w ruchu.
B. Trójkąt Lwowski
Głównym elementem kompozycji jest uczestnik samochodu i załoga w ruchu na „trójkącie lwowskim”. Oceniane: emocje załogi i widzów, umiejętność naprawiania ruchu, kompozycja. Preferowane są strzały w ruchu, ale dopuszcza się poruszanie tematu ostatnich chwil przed startem i pierwszych emocji po finiszu.
C. Prezentacja samochodów uczestników
Głównym elementem kompozycji jest autouczestnik, załoga lub widzowie. Oceniane: kompozycja, emocje, umiejętność przedstawienia tematu. Personel może być zarówno nieruchomy, jak i w ruchu.
Regulamin konkursu:
Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich miłośników fotografii: zarówno profesjonalistów, jak i amatorów.
Liczba zdjęć
Każdy autor może zgłosić do jury nie więcej niż 4 zdjęcia w jednej nominacji.
Format zdjęć
Prace nadsyłane są w formie elektronicznej w formacie 30x40 cm, w wysokiej rozdzielczości (bez kompresji) JPEG, 300dpi.
Jak podpisywać zdjęcia?
Nominacja - Numer kolejny - Nazwisko, imię autora - Tytuł zdjęcia
Przykład:
"A-1-Wiktor-Wiśniewski (numer telefonu) -" Na turnie "(imię)"
Termin przyjęcia
Termin nadsyłania zdjęć upływa 9 czerwca 2022 r. (włącznie)
Formularz przesyłania zdjęć
Twoje imię i nazwisko
Numer telefonu
Prześlij zdjęcie (maksymalnie 4)
Upewnij się, że zdjęcie jest podpisane w odpowiednim formacie: Nominacja - Numer kolejny - Nazwisko, imię autora - Tytuł zdjęcia
Świętujemy zwycięzców konkursu.
Organizatorzy wręczają pamiątkowe dyplomy wszystkim uczestnikom konkursu fotograficznego, a zwycięzcom przyznawane są cenne nagrody (I, II, III miejsca w każdej nominacji).
Członkowie jury:
Кравс Євген (НСФХУ)
Неупокоєв Сергій (AFIAP, НСФХУ)
Дубас Володимир (EFIAP, НСФХУ)
Laureaci konkursu fotograficznego festiwalu 2019