ФОРМА РЕЄСТРАЦІЇ УЧАСНИКІВ НА ФЕСТИВАЛЬ

ЧАСТИНА 1/3 – ДАНІ ПРО УЧАСНИКА

Ім ́я та Прізвище
Номер телефону
Email
Країна
Місто
Автоклуб
Ім ́я та Прізвище штурмана
Кількість учасників
+

ЧАСТИНА 2/3 – ДАНІ ПРО АВТОМОБІЛЬ

Додайте одне фото автомобіля
Країна випуску авто
Марка авто
Модель авто
Рік випуску
Об ́єм мотору
Потужність
Історія автомобіля (дуже рекомендовано)

ЧАСТИНА 3/3 – ВИБІР ПАКЕТУ УЧАСТІ

 
Пакет 1 (виставковий) - 1 особа - 500 грн/ 15 Euro

🔻Участь у виставці
🔻Реєстраційний набір (футболка, номерний знак, стартовий номер)
🔻Участь в історичних перегонах (для авто до 1982 року випуску)
🔻Участь у конкурсі елеганції (для авто до 1992 року випуску)
Пакет 2 (все включено) - 2 особи 9700 грн / 300 Euro (додаткова особа 4350 грн / 150 Euro)

🔻Участь у виставці
🔻Святкова вечеря (2 червня)
🔻Запрошення на командорський бал (3 червня)
🔻Проживання у готелі (2 ночі у двомісному номері)
🔻Участь в історичних перегонах (для авто до 1982 року випуску)
🔻Участь у конкурсі елеганції (для авто до 1992 року випуску)
🔻Реєстраційний набір (футболка, номерний знак, стартовий номер)
Обрати пакет участі
 
FORMULARZ KONTAKTOWY NR 1

CZĘŚĆ 1/3 – INFORMACJE O UCZESTNIKU

Imię i Nazwisko
Telefon
Email
Kraj
Miasto
Autoklub
Imię i Nazwisko nawigatora
Liczba uczestników
+

CZĘŚĆ 2/3 – DANE O SAMOCHODZIE

Dodaj jedno zdjęcie samochodu
Kraj produkcji samochodu
Marka samochodu
Model samochodu
Rok produkcji
Pojemność silnika
Moc
Historia samochodu

CZĘŚĆ 3/3 – WYBÓR PAKIETU UCZESTNICTWA

 
Packiet (tylko wystawa) - 1 osoba - 500 UAH / 15 EURO

🔻Udział w wystawie
🔻Pakiet rejestracyjny (koszulka, rejestracyjna tablica pojazdu, numer startowy)
🔻Uczestnictwo w wyścigach (samochody do 1982 roku modelowego lub ekskluzywne)
🔻Uczestnictwo w konkursie retro elegancji (samochody do 1992 roku modelowego lub ekskluzywne)
Pakiet 2 (all inclusive)2 osoby - 9700 uah/ 300 euro, osoba redakcyjna 4350 uah / 150 euro

🔻Udział w wystawie
🔻Impreza integracyjna (3 czerwca)
🔻2 zaproszenie na bal komandorski (4 czerwca)
🔻Hotelowy pokój standard
🔻Uczestnictwo w konkursie retro elegancji
🔻Uczestnictwo w wyścigach (samochody do 1982 roku modelowego lub ekskluzywne)
🔻Uczestnictwo w konkursie retro elegancji (samochody do 1992 roku modelowego lub ekskluzywne)
🔻Pakiet rejestracyjny (2 koszulce, rejestracyjna tablica pojazdu, numer startowy)
Wybierz pakiet uczestnictwa
 

FORM OF REGISTRATION OF PARTICIPANTS FOR THE FESTIVAL

PART 1/3 – PARTICIPANT INFORMATION

Name and Surname
Phone Number
Email
Country
City
Car club name
Navigators Name and Surname
Number of participants
+

PART 2 – DATA ABOUT THE CAR

Add one photo of the car
Country of manufacture of the car
Vehicle Brand
Vehicle Model
Year of manufacture
Engine Capacity
Engine Power
Car history (highly recommended)

PART 3 – CHOICE OF PARTICIPATION PACKAGE

 

Package 1 (exhibition only) - 1 person - 500 UAH / 15 EURO


🔻Participation in Exhibition
🔻Registration package (1 T-shirt, vehicle registration plate, starting number)
🔻Participation in historical races (cars till 1982 model year or exclusive)
🔻Participation in Retro Elegance Contest (cars till 1992 model year or exclusive)
Package 2 (all inclusive)2 persons - 9700 uah / 300 euro, additional person 4350 uah / 150 euro

🔻Participation in exhibition
🔻Integration dinner (3rd of June)
🔻2 invitations to the commander party (4th of June)
🔻Hotel standard room for 2 nights
🔻Participation in Retro Elegance Contest
🔻Participation in historical races (cars till 1982 model year or exclusive)
🔻Registration package (2 T-shirts, vehicle registration plate, participant’s box)
Choose a participation package
 
WARUNKI UCZESTNICTWA
FESTIVAL SAMOCHODÓW ZABYTKOWYCH ❯ LWÓW, UKRAINA 3-5 CZERWCA 2022
Pakiet (tylko wystawa)
1 osoba - 500 UAH / 15 EURO
Udział w wystawie
Pakiet rejestracyjny (koszulka, rejestracyjna tablica pojazdu, numer startowy)
Uczestnictwo w wyścigach (samochody do 1982 roku modelowego lub ekskluzywne)
Uczestnictwo w konkursie retro elegancji (samochody do 1992 roku modelowego lub ekskluzywne)
Pakiet 2 (all inclusive)
2 osoby - 9700 UAH/ 300 Euro, osoba redakcyjna 4350 UAH / 150 EURO
Udział w wystawie
Impreza integracyjna (3 czerwca)
2 zaproszeniA na bal komandorski (4 czerwca)
Hotelowy pokój standard - 2 noce
Uczestnictwo w konkursie retro elegancji
Uczestnictwo w wyścigach (samochody do 1982 roku modelowego lub ekskluzywne)
Uczestnictwo w konkursie retro elegancji (samochody do 1992 roku modelowego lub ekskluzywne)
Pakiet rejestracyjny (2 koszulce, rejestracyjna tablica pojazdu, numer startowy)
Dla uczestników z samochodami do 1945 roku * roku modelowego i ekskluzywnych samochodów po uzgodnieniu z organizatorem pakiet nr 2 jest BEZPŁATNY.
* oprócz samochodów produkcji radzieckiej

Indywidualnie: Zakwaterowanie w apartamentach o podwyższonym standardzie; Dodatkowe zakwaterowanie; Opłata za parking dla wagonów; Transfery; Wyżywienie; Wycieczki; Dodatkowe zaproszenia na bal komandorski 04/06
​​Do udziału w festiwalu „Leopolis Grand Prix” przyjmowane są samochody na podstawie następujących kryteriów:
  • Do wyścigów dopuszczane są samochody do roku modelowego 1982 z oryginalnym nadwoziem i silnikiem.
  • Udział w wystawie samochodów retro, konkursie retro elegancji (04.06) oraz paradzie samochody do 1992 roku modelowego lub ekskluzywny.


Uwaga: za dopuszczenie pojazdów biorących udział w festiwalu na wyłączną odpowiedzialność ponosi Organizator!
Uczestnik jest zobowiązany:
1. Zarejestrować się - kliknij tutaj, aby uzyskać formularz rejestracyjny.
W ciągu dwóch tygodni uczestnik otrzyma potwierdzenie lub odrzucenie rejestracji.
2. Potwierdzic rejestracje 3 czerwca do godz. 15:00 (miasto Lwów, Park Kultury i Wypoczynku);
3. Brać udział w konkursie elegancji i wystawie.
4. Zostawiac samochód na terenie festiwalu do końca imprezy (5 czerwca do 18:00).


PROCEDURA OCENY ZAŁOGI W KONKURSIE ELEGANCJI
1. Postanowienia ogólne
Konkurs Elegancji jest niezależnym konkursem w ramach festiwalu Leopolis Grand Prix i polega na naprzemiennej prezentacji pojazdów zabytkowych – dalej PZ – oraz załóg na podium (lub w specjalnie wyznaczonym miejscu) wyposażonym w miejsce dla sędziów (jury), wideo i foto - sprzęt nagrywający, dźwiękowy i świetlny (w razie potrzeby).
Do oceny pojazdów zabytkowych Organizator tworzy osobny zespół sędziów (jury) składający się z co najmniej 3 osób. Pożądane jest włączenie do jury profesjonalnych projektantów, projektantów mody, PR-owców, historyków technologii i ubioru.

2. Elementy ewaluacji

2.1. Stan pojazdów zabytkowych
Ocenie podlega wyłącznie wygląd i stan estetyczny pojazdów zabytkowych.
Ocena jest subiektywna.

2.2. Prezentacja pojazdów zabytkowych
Do oceny:
2.2.1 kompletność informacji przekazanych przez załogę o zgłoszonych pojazdów zabytkowych, ich pełnia ciekawostek z historii tej konkretnej pojazdów zabytkowych (wypowiadanych przez załogę lub specjalnego prezentera);
2.2.2. wizualny program prezentacji pojazdów zabytkowych przez ekipę (teatralność akcji).
Ocena jest obiektywna i subiektywna.

2.3. Odzież załogi
Ocenie podlega odzież załogi, jej zgodność z epoką historyczną, w której zostałe wydane prezentowane pojazde zabytkowe.
Ocena jest obiektywna i subiektywna.

3. Obliczanie wyników oceny pojazdu

Wyniki oceny zgłoszonych pojazdów zabytkowych ustala zespół orzekający (jury) metodą dyskusji i głosowania na podstawie protokołu.
Maksymalna kara za zawody to 40 punktów karnych z następującym podziałem według elementów oceny:
Stan pojazdów zabytkowych - maksymalnie 15 punktów
Prezentacja pojazdów zabytkowych - maksymalnie 10 punktów
Odzież załogi - maksymalnie 15.
Dopuszcza się rozbicie punktów karnych na dziesiąte części.

Za najlepszą uznawana jest załoga z minimalną liczbą punktów karnych.
PROCEDURA OCENY POJAZDOW
1. Elementy oceny pojazdu
1.1. Lakier i wątroba.
Obecność zacieków bitumicznych i abrazyjnych uszkodzeń lakieru piasku drogowego nie jest karana.
Pojazdy z oryginalną fabryczną powłoką lakierniczą, które przetrwały z jej okresu, uważa się za nieuszkodzone, jeśli zachowane jest co najmniej 90% powłoki (brak rdzy i powierzchni metalowych). W przypadku takich pojazdów uszkodzenie lakieru o więcej niż dopuszczalne 10% podlega karze 0,1 punktu karnego za każdy kolejny % (powyżej 10) uszkodzonego obszaru.
Dopuszczalne jest do 5% drobnych uszkodzeń powierzchni ciała i nie są za nie naliczane karne sekundy.

Za każdy kolejny 1% kontuzji naliczane jest 0,1 punkt karny.
Użycie farby i lakieru, które nie były używane w okresie (metaliczne, kameleonowe itp.) podlega karze 3 punktów karnych.
W tym kontekście malowanie określa pojazd według koloru i schematu kolorów.
W przypadku każdego modelu samochodu, dla którego można historycznie udowodnić, że miał właśnie taką wątrobę, dozwolone jest użycie tej wątroby z tymi samymi kolorami i logo w oryginalnych rozmiarach;

W przypadku każdego samochodu, dla którego można historycznie udowodnić, że był rejestrowany w Okresie z określonym malowaniem (np. Gulf Porsche, L&M Lola, JPS Lotus, itp.), dozwolone jest dalsze noszenie tego malowania pod warunkiem, że kolory są takie same, a oryginalne wymiary loga.
Zgodnie z powyższymi zasadami uczestnicy muszą używać swoich samochodów w oryginalnych barwach.
Zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy, wyświetlanie niektórych rodzajów reklam (tytoń, alkohol...) jest zabronione, obowiązek uczestnika zapewnienia zgodności malowania jego samochodu z prawem ukraińskim.
Naruszenie okresu Livery jest karane 3 punktami karnymi.
Maksymalna kara to 10 punktów karnych.

1.2. Karoseria, sylwetka.
Nadwozie samochodu, jego materiały i sylwetka muszą w pełni odpowiadać oryginałowi z Okresu. Każda rozbieżność jest karana 1 punktem karnym za jednostkę.
Naruszenie oryginalnej sylwetki lub ciała o więcej niż 10% jest niedopuszczalne.
Dozwolony jest tuning nadwozia, jeśli można wykazać, że samochód z takim tuningiem jest ustalony w Okresie, w przeciwnym razie kara jest ustalana w wysokości 3 punktów karnych za jeden integralny element tuningu.
Maksymalna kara to 10 punktów karnych.

1.3. Jednostka napędowa i przekładnia.
1.3.1 Niedozwolone jest używanie jednostek napędowych i przekładni, które nie były używane w Okresie.
1.3.2. Dozwolona jest wymiana osprzętu (filtry, gaźniki, cewki, przewody, rozruszniki itp.) rozruszników itp.
1.3.3. Dopuszcza się wymianę elementów przekładni na części zamienne.
1.3.4. Naruszenie wymagań punktów 1.3.2., 1.3.3. jest karany 1 punktem karnym za przyznanie jednego.
1.3.5. Maksymalna kara to 10 punktów karnych.

1.4. Salon, materiały.
Wnętrze auta musi w pełni odpowiadać oryginałowi z Okresu. Podczas odnawiania niemetalowego wykończenia wnętrza lub siedzeń można stosować wyłącznie materiały zamienne dopuszczonego typu.
Naruszenie tego wymogu jest karane 1 punktem karnym za każdą jednostkę.
Wymiana miejsc na nieoryginalne karana jest 6 punktami karnymi.
Maksymalna kara to 10 punktów karnych.

1.5. Oświetlenie alarmowe, awaryjne i robocze lub urządzenia mechaniczne, reflektory, urządzenia elektryczne.
Wymiana każdego elementu oświetlenia sygnalizacyjnego, awaryjnego i roboczego lub wyposażenia mechanicznego, reflektorów, wyposażenia elektrycznego jest dozwolona tylko wtedy, gdy mieszczą się w przestrzeni oryginalnego elementu, powtarzają jego kontur, nie naruszają sylwetki pojazdu i nie wymagają zmian w mocy i montażu. Każda taka zmiana podlega karze 0,5 punktu karnego.
Zmiana napięcia zasilania na pokładzie w stosunku do oryginalnego w Okresie jest niedozwolona.
Dozwolona jest bezkarna wymiana baterii, bezpieczników, lamp i przewodów elektrycznych na dostępne w sieci handlowej, ale nie gorszej jakości.
Maksymalna kara to 10 punktów karnych.

1.6. Obecność zmian modyfikacji
Dozwolone są nie więcej niż dwie zmiany modyfikacji, które nie wpływają na moc, sylwetkę, malowanie samochodu. Każda zmiana modyfikacji jest karana 15 punktami karnymi.
Maksymalna kara to 30 punktów karnych.

2. Obliczanie wyników oceny pojazdu

Wyniki oceny stanu technicznego podsumowuje komisja techniczna dla każdego z punktów 1.1. - 1.6.
Ogólna ocena stanu technicznego dokonywana jest według wzoru:
Ts = Sk + Ots
gdzie:
Ots - całkowita ocena stanu technicznego wg pkt 1.1.-1.6 i pkt 1.8. niniejszego rozporządzenia;
Sk - ocena wieku pojazdu (pkt 1.7. niniejszego regulaminu);
Ts - Ocena stanu technicznego w sekundach karnych - jest brana pod uwagę przy ustalaniu zwycięzcy.
Maksymalna łączna kara wynosi 80 punktów karnych.
PROCEDURA OCENY WYŚCIGOW
Wyścigi rozgrywane są w formie wyścigów naprzemiennych według klasy samochodów w kategorii FIVA i podziału wyścigów zgodnie z niniejszym Regulaminem (p.3.2.) Na 16 samochodów ze startem podwójnym w 20 sekund. Czas jest ustalony dla każdej pary na starcie linii start-finish. Wyścigi odbywają się z ograniczeniem prędkości na torze: od 30 do 50 km/h, w zależności od terenu i roku produkcji auta. Trasa jest opatrzona odpowiednimi oznaczeniami i środkami kontroli prędkości.
Przekroczenie prędkości o więcej niż 15 km/h prowadzi do natychmiastowego wykluczenia pojazdu popełniającego wykroczenie z zawodów.

PROCEDURA ROZLICZANIA PUNKTOW KARNYCH. OKRESLENIE ZWYCIEZCOW
WYNIK GŁÓWNY
4.6.1. Wyniki oceny stanu technicznego obliczane są przez komisję techniczną w wysokości maksymalnie 10 punktów karnych za każdy element oceny (pkt 4.2.1 - 4.2.5) i 30 punktów karnych zgodnie z paragrafem 4.2.6 . Regulaminu.
Maksymalna liczba punktów karnych za ocenę pojazdu nie może przekroczyć 80.
4.6.2. O wynikach kierowców w wyścigu decyduje kolejność przekraczania linii czasu (linia kontrolna), która jest linią startu, z uwzględnieniem liczby okrążeń.
Miejsca są przydzielane kierowcom, którzy przejechali co najmniej 50% dystansu. Kierowcy, którzy nie przejechali całego dystansu, ale zostali uwzględnieni w teście (powyżej 50% dystansu), za każde nieudane okrążenie nalicza się maksymalną liczbę punktów karnych spośród innych kierowców, którzy ukończyli cały dystans.

Przewidywany czas jednego okrążenia z ograniczeniami prędkości to 310 sekund (dla samochodów do 1945 roku oraz według komisji technicznej Organizatora dla samochodów z jednostką napędową małej mocy - 370s).
Za 4 okrążenia - 1240 sekund (dla samochodów do 1945 roku, a do rozpatrzenia przez komisję techniczną Organizatora dla samochodów z jednostką małej mocy - 1480s)
Za każdą sekundę odchylenia od przewidywanego czasu (w jednym lub drugim kierunku) przy przekroczeniu linii finish jest 1 punkt karny.

Przy przejechaniu jednego okrążenia w czasie krótszym niż 270 sekund (320 sekund dla samochodów sprzed 1945 roku i według komisji technicznej Organizatora dla samochodów z jednostką małej mocy) uczestnik jest natychmiast usuwany z wyścigu i obciążany maksymalną liczbą punkty karne.
Ruch na trasie jest monitorowany w co najmniej 10 punktach (punkty kontroli prędkości) za pomocą urządzeń GPS.
Jeżeli przekroczona prędkość zostanie zarejestrowana w punkcie kontroli prędkości, nalicza się 0,1 punktu karnego za każdy kilometr przekroczenia prędkości. Jeżeli w punkcie kontroli prędkości prędkość przewyższa 15 km/h, zawodnik (załoga) jest natychmiast usuwany z wyścigu i zostaje mu naliczona maksymalna liczba sekund karnych.
Fałszywy start jest karany 3 punktami karnymi.
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość
OK